همه دسته بندی ها
هونان هواچنگ بیوتک، شرکت
صفحه اصلی> درباره ما > رسانه

مشخصات مشخصات

مشخصات

رسانه رسانه

رسانه

مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

حق ثبت اختراع حق ثبت اختراع

حق ثبت اختراع

فصل برداشت میوه راهب من

فصل برداشت میوه راهب من 2023.12.21

فصل برداشت میوه راهب من

Huacheng Biotech از سپتامبر تا اکتبر امسال به طور متوالی 28,000 تن میوه تازه راهب خریداری کرده است. انتظار می رود خرید میوه راهبان تا پایان ژانویه 2024 تکمیل شود و انتظار می رود کل حجم برداشت میوه راهب ...

جزئیات