همه دسته بندی ها
هونان هواچنگ بیوتک، شرکت
صفحه اصلی> کالج
بازار رو به رشد طعم شیرین -- Grosvenor Momordica
بازار رو به رشد طعم شیرین -- Grosvenor Momordica

هونان هواچنگ بیوتک چهارمین جایزه خیریه هونان را برای تأثیرگذارترین پروژه خیریه برای کاهش فقر دریافت کرد. "جایزه خیریه هونان" بالاترین جایزه دولتی در زمینه خیریه در استان هونان است.