همه دسته بندی ها
هونان هواچنگ بیوتک، شرکت
صفحه اصلی> تماس با ما > شغل ها

مشخصات تماس مشخصات تماس

مشخصات تماس

شغل ها شغل ها

شغل ها

ما یک محیط رقابتی عادلانه ارائه می دهیم، یک سیستم مدیریت منابع انسانی علمی و موثر برای استخدام، انتخاب کادر، آموزش، تحریک و ارزیابی کارکنان راه اندازی می کنیم. کار سخت و فداکاری باعث می شود که پاداش های لازم را دریافت کنید و رویای خود را محقق کنید. ما مشتاقانه منتظریم که بتوانید استعداد خود را در این محیط هماهنگ و پرشور نشان دهید و با شرکت رشد کنید!

نه تنها کارفرمای Huacheng باشد

منابع انسانی با ارزش ترین دارایی یک شرکت به عنوان دارایی های نامشهود است. استعداد عمدتاً با آموزش داخلی انتخاب می شود و استخدام خارجی مکمل آن است. تنها با کمک به کارکنان در دستیابی به رویاهای خود می توان یک شرکت به اهداف خود دست پیدا کرد. کارکنان باید در ثمرات آن سهیم باشند. توسعه شرکت